Repairs & Fabric Claims

Før du fremmer et garantikrav

Er skaden dekket?

Tilfeller av vanlig slitasje, skade ved uhell, misbruk eller utgått levetid er ikke dekket – se nedenfor.

Inkluder informasjon

Vi ser på hver enkelt sak individuelt. Vennligst oppgi så mye informasjon som mulig, inkludert bilder av problemet.

Se til at sekken din er ren

Om vi tar emot en ryggsäck för reparation, och den är för smutsig eller illaluktande (svett, rök, matolja), kommer vi, med tanke på våra medarbetares hälsa, att skicka tillbaka den till dig utan att reparera den. Hur man rengör sin ryggsäck


  • Om du hittar någon defekt i det sätt din ryggsäck har konstruerats kommer vi att reparera eller byta ut den utan kostnad, inom dess rimliga livstid.
  • Medan slitage, skador, vanvård och livslängdens slut inte täcks försöker vi alltid att göra vårt bästa för att hjälpa till och när så är möjligt kommer vi att erbjuda oss att reparera ryggsäcken till funktionsdugligt skick för en rimlig kostnad. Dock kan ibland färgen på tyg och ersättningsdelar skilja sig från originalet, på grund av färgblekning eller lagerbegränsningar.
  • YDu står för fraktkostnaden för att få ryggsäcken till oss för reparation. Osprey täcker kostnaden för den första timmen av reparationer och kostnaden för att frakta den reparerade ryggsäcken tillbaka till dig. Vi kommer att informera dig innan du skickar oss ryggsäcken om det skulle bli någon extra kostnad för reparationen.
  • Kom ihåg att rengöra ryggsäcken och ta bort alla personliga tillhörigheter innan du skickar din ryggsäck till oss eftersom vi i annat fall eventuellt inte kan utföra något arbete på den.

Det är viktigt att du INTE tvättar din Osprey-ryggsäck i tvättmaskinen (den kan rivas sönder eller smälta, spännen kan gå sönder, ramen kan bli förstörd osv)

What’s NOT Covered

Delaminering & miljö

Förvaring av din ryggsäck i fuktiga förhållanden eller förvaring av våta föremål i ryggsäcken kan långsamt orsaka skada på dess skyddande beläggning. Stick- och nötningsmärken kan också ibland orsaka att skyddsmembranet lossnar. Om vi ​​tror att detta är orsaken till problemet, så är det inte något som vi skulle täcka enligt vår garanti.

Slitage/oförutsedda skador

Problem som uppstår från nötning, hål, skär- och klippskador, revor, brännskador, djurattacker och att ryggsäcken tappats eller dragits omfattas inte. Vi kan dock eventuellt reparera den här typen av skada genom att lappa eller laga där det är möjligt till en rimlig kostnad.

Flygbolag / reseskador

All our packs are rigorously tested in order to cope with the usual activities required of flying and travel.

If you’re unfortunate enough to experience some damage to your pack while in transit we recommend that you first get in touch with the Airline or your travel insurer as they may be able to help resolve this.

Where possible we’ll always do our best to repair damaged packs at a reasonable cost.

Vad är en rimlig livslängd för min ryggsäck?

Den rimliga livslängden för en ryggsäck avser hur mycket användning man kan förvänta sig från den. Medan vi bedömer varje enskilt fall på individuell basis, så kommer en ryggsäck som används varje dag att nå slutet av sin rimliga livslängd snabbare än en ryggsäck som används en gång per år.

Vi bedömer varje enskilt fall och det slutliga beslutet kommer att tillhandahållas vid utvärderingen av ryggsäcken i fråga.

Om du behöver skicka din ryggsäck till oss ska du vänligen se till att den är ren innan du gör det.