Sustainability

SUSTAIN

ABILITY

MÅLET VÅRT ER Å BLI VERDENS MEST PROGRESSIVEGJENNOMSIKTIGE OG BÆREKRAFTIGE VAREMERKE INNEN FRILUFTSUTSTYR. 2020 ER EN NY MILEPÆL PÅ DENNE REISEN.

FØR OG NÅ

Vår satsning på bærekraftig drift begynte i 1974, da vi laget vår første tursekk.

Ved å lage holdbare ryggsekker av høy kvalitet som er bygget for å vare, har vi alltid forsøkt å redusere avfallsmengden og beskytte miljøet som ryggsekkene er ment å brukes i.

Denne selskapsfilosofien går hånd i hånd med en fast overbevisning om at vi må ta hensyn til bærekraft og miljøet. Garantien vår (All Mighty Guarantee) innebærer at alle sekker, så sant det er mulig, repareres og sendes ut i friluft igjen, slik at de får lengre levetid og kan brukes på nye turer. SecondLife-programmet setter i stand velbrukte sekker og gir dem videre til nye eiere.

VI VERNER OM FREMTIDEN

I Osprey engasjerer vi oss i friluftsliv. En viktig del av bærekraftstrategien vår er beskyttelse og bevaring av alle naturlige miljøer.

Vi har over lengre tid samarbeidet med EOCA som medlem og sponsor av flere initiativer i Europa og resten av verden. Vi ser alltid etter måter vi kan beskytte miljøet på, for at fremtidige generasjoner kan ha glede av det. Det kan være alt fra opprydding i fjellhabitater til tiltak for å beskytte rovfugler.

FREMTIDEN

Våren 2020 er den siste milepælen på denne reisen, som vil fortsette til 2021 og videre inn i fremtiden. For å nå ambisjonen om å bli verdens mest progressive, gjennomsiktige og bærekraftige varemerke innen fritidsutstyr, må vi utvikle nye prosesser og tenkemåter.

Vi har gjennomgått hvordan vi opptrer når det gjelder bedriftens samfunnsansvar, samtidig som vi har utviklet nye bærekraftige produkter og produksjonsprosesser. Vi fortsetter å innovere og utvikle disse prosessene.

«BÆREKRAFT KAN VÆRE HØYTEKNOLOGISK, BANEBRYTENDE INNOVASJON SOM GIR TEKNISK YTELSE PÅ HØYDE MED ELLER OVER DEN TIDLIGERE STANDARDEN.»