All Mighty Guarantee

Sedan 1974 designar och tillverkar Osprey produkter av högsta kvalitet.

Om du hittar någon defekt i det sätt din ryggsäck har konstruerats kommer vi att reparera eller byta ut den utan kostnad, inom dess rimliga livstid.

Som en del av vår strävan att värna om miljön försöker vi alltid att reparera produkter istället för att byta ut dem. På Osprey rekommenderar vi även att du utför enkelt och regelbundet underhåll för att hålla din väska i gott skick så länge som möjligt.

INNAN DU GÖR EN ANMÄLAN:

Delaminering & miljö

Livslängden hos olika material och ytbehandlingar påverkas av många externa och miljörelaterade faktorer.

Om vi bedömer att skadan inte beror på ett tillverkningsfel kommer skadan inte att täckas av garantin.

(Till sådana skador hör de som kan hänföras till användningsfrekvens, långvarig exponering för UV-ljus, rengöringsfrekvens och -metod, användning av andra behandlingar och exponering för betydande slitage samt fukt, väta, mögel, kemikalier och tuffa väderförhållanden. Även skrapskador eller punkterande märken kan göra så att det skyddande membranet släpper.)

Slitage/oförutsedda skador

Garantin täcker inte skador i form av nötning, hål, jack, brännmärken, sönderslitna trådar eller märken från en djurattack eller externa krafter och inte heller skador som uppstått på grund av att väskan har tappats eller släpats. Där det är möjligt försöker vi dock alltid att hjälpa till med reparationer och vi bedömer varje fall för sig.

Flygbolag / reseskador

Alla våra ryggsäckar är noggrant testade för att klara av de normala aktiviteterna som krävs när man flyger och reser.

Om du har haft oturen att få din väska skadad under en resa kommer vi att göra vårt bästa för att reparera den, i det fall det är möjligt.

Om skadan är för omfattande för att repareras kan vi hjälpa dig med ett intyg som dokumenterar skadorna, så att du kan ansöka om ersättning från ditt flygbolag eller din researrangör.

Skador på blixtlås

Ibland kan det uppstå problem med blixtlåsen på grund av att små partiklar som smuts, sand och grus fastnar i löparen.

Det kan orsaka vassa kanter som skär sönder eller skadar blixtlåsets bandhalvor. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet underhåller blixtlåsen på din väska.

Skador till följd av felaktig användning täcks inte av garantin, men det kan i vissa fall gå att reparera enskilda delar. Om blixtlåset saknar tänder eller är mycket skadat kan det dock vara omöjligt att reparera det.

  • Medan slitage, skador, vanvård och livslängdens slut inte täcks försöker vi alltid att göra vårt bästa för att hjälpa till och när så är möjligt kommer vi att erbjuda oss att reparera ryggsäcken till funktionsdugligt skick för en rimlig kostnad. Dock kan ibland färgen på tyg och ersättningsdelar skilja sig från originalet, på grund av färgblekning eller lagerbegränsningar
  • Du står för fraktkostnaden för att få ryggsäcken till oss för reparation
  • Kom ihåg att rengöra ryggsäcken och ta bort alla personliga tillhörigheter innan du skickar din ryggsäck till oss eftersom vi i annat fall eventuellt inte kan utföra något arbete på den
  • Vi bedömer varje enskilt fall och det slutliga beslutet kommer att tillhandahållas vid utvärderingen av ryggsäcken i fråga