Repairs & Fabric Claims

Innan du gör en anmälan

Täcks skadan?

Fall av slitage, skador, vanvård och slut på livslängden omfattas inte – se nedan.

Inkludera information

Vi tittar på varje enskilt fall, så lämna vänligen så mycket information om ditt problem som möjligt, inklusive fotografier av problemet.

Se till att din ryggsäck är ren

Om vi tar emot en ryggsäck för reparation, och den är för smutsig eller illaluktande (svett, rök, matolja), kommer vi, med tanke på våra medarbetares hälsa, att skicka tillbaka den till dig utan att reparera den. Hur man rengör sin ryggsäck


  • Om du hittar någon defekt i det sätt din ryggsäck har konstruerats kommer vi att reparera eller byta ut den utan kostnad, inom dess rimliga livstid.
  • Medan slitage, skador, vanvård och livslängdens slut inte täcks försöker vi alltid att göra vårt bästa för att hjälpa till och när så är möjligt kommer vi att erbjuda oss att reparera ryggsäcken till funktionsdugligt skick för en rimlig kostnad. Dock kan ibland färgen på tyg och ersättningsdelar skilja sig från originalet, på grund av färgblekning eller lagerbegränsningar.
  • YDu står för fraktkostnaden för att få ryggsäcken till oss för reparation. Osprey täcker kostnaden för den första timmen av reparationer och kostnaden för att frakta den reparerade ryggsäcken tillbaka till dig. Vi kommer att informera dig innan du skickar oss ryggsäcken om det skulle bli någon extra kostnad för reparationen.
  • Kom ihåg att rengöra ryggsäcken och ta bort alla personliga tillhörigheter innan du skickar din ryggsäck till oss eftersom vi i annat fall eventuellt inte kan utföra något arbete på den.

Det är viktigt att du INTE tvättar din Osprey-ryggsäck i tvättmaskinen (den kan rivas sönder eller smälta, spännen kan gå sönder, ramen kan bli förstörd osv) Hur man rengör sin ryggsäck 

What’s NOT Covered

Delaminering & miljö

Förvaring av din ryggsäck i fuktiga förhållanden eller förvaring av våta föremål i ryggsäcken kan långsamt orsaka skada på dess skyddande beläggning. Stick- och nötningsmärken kan också ibland orsaka att skyddsmembranet lossnar. Om vi ​​tror att detta är orsaken till problemet, så är det inte något som vi skulle täcka enligt vår garanti.

Slitage/oförutsedda skador

Problem som uppstår från nötning, hål, skär- och klippskador, revor, brännskador, djurattacker och att ryggsäcken tappats eller dragits omfattas inte. Vi kan dock eventuellt reparera den här typen av skada genom att lappa eller laga där det är möjligt till en rimlig kostnad.

Flygbolag / reseskador

Alla våra ryggsäckar är noggrant testade för att klara av de normala aktiviteterna som krävs när man flyger och reser.

Om du har oturen att få skador på ryggsäcken under transporten rekommenderar vi att du först tar kontakt med flygbolaget eller ditt reseförsäkringsbolag eftersom de kanske kan hjälpa till att lösa detta.

Där så är möjligt kommer vi alltid att göra vårt bästa för att reparera skadade ryggsäckar till en rimlig kostnad.

Vad är en rimlig livslängd för min ryggsäck?

Den rimliga livslängden för en ryggsäck avser hur mycket användning man kan förvänta sig från den. Medan vi bedömer varje enskilt fall på individuell basis, så kommer en ryggsäck som används varje dag att nå slutet av sin rimliga livslängd snabbare än en ryggsäck som används en gång per år.

Vi bedömer varje enskilt fall och det slutliga beslutet kommer att tillhandahållas vid utvärderingen av ryggsäcken i fråga.

Om du behöver skicka din ryggsäck till oss ska du vänligen se till att den är ren innan du gör det.