Hämtning av sorterat återvinningsavfall, gäller endast i ITALIEN.