Sekretesspolicy

Integritetspolicy för Osprey Europe Ltd.

På Osprey Europe Limited respekterar vi våra kunders integritet, inklusive integriteten för personer som besöker vår webbplats, deltar i våra tävlingar och använder våra appar.

Denna integritetspolicy innehåller typer av uppgifter som samlas in och registreras av Osprey Europe och hur vi använder dem.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss på vschleiff@helenoftroy.com 

Denna integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på de uppgifter som de har delat och/eller samlar in på Osprey Europe. Denna policy är inte tillämplig för uppgifter som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda den relevanta webbplatsen, genom att skicka personuppgifter till Osprey eller genom att klicka på "Jag godkänner", beroende på vilken webbplats, tjänst eller applikation du använder, ger du uttryckligen ditt samtycke och godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges i denna policy. Om du inte samtycker till denna policy ska du inte använda webbplatsen eller tillhandahålla dina personuppgifter till Osprey, eller på annat sätt ge ditt samtycke.

Information om personuppgiftsansvarig

I denna policy gäller att hänvisningar till Osprey Europe avser Osprey Europe Limited i Talon House, Aston Way, Poole, Dorset BH12 4FE. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, är du välkommen att kontakta Volker Schleiff på vschleiff@helenoftroy.com

Osprey Europe Limited är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi bestämmer vilka processer som ska användas när vi använder dina personuppgifter ("vi", "oss" eller "vår" i denna integritetspolicy). Hänvisningar till ”du” eller ”din” avser personer som använder vår webbplats, våra appar och våra andra tjänster samt deltar i våra tävlingar, i förekommande fall.

Denna policy förklarar, i linje med GDPR, vår integritets- och dataskyddspraxis i samband med:

 • Våra webbplatser och sociala mediesidor
 • Våra appar
 • E-postmeddelanden och sms som vi skickar till våra kunder och personer som mottar våra nyhetsbrev
 • Deltagare i våra tävlingar
 • Vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa uppgifter, hur länge vi behåller dem och vilka kontrollmöjligheter du har

Vi behöver samla in och använda personuppgifter för att uppfylla våra användares och kunders förväntningar och behov, till exempel genom att kommunicera med dig och tillhandahålla en interaktiv tjänst.

Uppgifter som vi samlar in

Personuppgifterna som du ombeds att lämna, och skälen till att du ombeds att lämna dem, kommer att beskrivas för dig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Vi samlar in följande typer av uppgifter om personer som använder vår webbplats och våra appar:

 • Icke-personlig information som IP-adresser (datorns plats på internet), besökta sidor och nedladdade filer. Detta ger oss information om hur många som använder vår webbplats, hur många som besöker den regelbundet, vilka sidor som är mest populära och vilka sidor som är minst populära. Denna information berättar ingenting om vem du är eller var du bor, den gör det bara möjligt för oss att övervaka och förbättra vår service
 • Personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum (i relevanta fall), kort- eller bankuppgifter, information om dina intressen och hobbyer etc. Vi samlar endast in dessa uppgifter i samband med specifika aktiviteter, till exempel anmälan till nyhetsbrev, köp av produkter, feedback, tävlingsbidrag etc. Uppgifterna behövs antingen för att uppfylla din begäran eller för att vi ska kunna ge dig en mer personligt anpassad tjänst. Du behöver inte lämna ut någon av dessa uppgifter för att surfa på vår webbplats eller använda våra appar. Men om du väljer att undanhålla begärd information kanske vi inte kan tillhandahålla vissa tjänster till dig
 • Användargenererat innehåll Vi kan också samla in andra uppgifter som du skickar in eller lämnar ut i samband med våra tjänster, till exempel produktintressen, recensioner, feedback, utlåtanden, idéer, inlägg, bidrag, fotografier, diagram, teckningar, planer, anteckningar, förslag, uppfinningar, kreativt material, videor, design och annan information. I tillämpliga fall kommer vi att be om tillstånd innan vi använder ditt innehåll på vår webbplats eller sociala medieplattformar
 • Enhetsinformation som information om den enhet (till exempel iPhone eller iPad) eller dator som du använder för att ladda ner eller streama ett exemplar av våra appar till, inklusive, om tillgängligt: enhetens eller datorns unika enhetsidentifierare, operativsystem, webbläsartyp och, om tillämpligt, mobilnätsinformation samt enhetens telefonnummer, för systemadministration och för att rapportera sammanställd information till våra annonsörer
 • Platsinformation, när du använder en av våra platsaktiverade tjänster kan vi samla in och behandla information om din faktiska plats. Vissa av dessa tjänster kan kräva dina personuppgifter för att funktionen ska fungera. Om du vill använda den specifika funktionen blir du ombedd att samtycka till att dina uppgifter används för detta ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra appinställningarna på din enhet
 • Unika applikationsnummer när du installerar eller avinstallerar en app som innehåller ett unikt applikationsnummer eller när en sådan app söker efter automatiska uppdateringar, kan detta nummer och information om din installation, till exempel typen av operativsystem, skickas till oss

Dessutom samlar våra appar in och spårar information om appupplevelsen – till exempel din telefonmodell, hur länge och hur ofta du använder appen, information om programkrascher, vilka skärmar du väljer att visa osv.

Så använder vi dina uppgifter

Vi använder uppgifterna vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

 • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
 • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
 • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
 • Utveckla nya produkter, tjänster, egenskaper och funktioner
 • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via en av våra partner, inklusive för kundservice, för att förse dig med uppdateringar och annan information som rör webbplatsen, och för marknadsförings- och reklamändamål
 • Skicka e-post till dig
 • Hitta och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Osprey Europe följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och det är en del av värdföretagets analystjänster. Bland uppgifterna som samlas in av loggfilerna finns IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antal klick. Dessa är inte kopplade till uppgifter som är personligt identifierbara. Syftet med uppgifterna är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbfyrar

Liksom alla andra webbplatser använder Osprey Europe ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information om bland annat besökarnas preferenser och vilka sidor på webbplatsen som besökaren har öppnat eller besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Du hittar mer allmän information om cookies under ”Vad är cookies”

Reklampartners integritetspolicyer

Du kan använda denna lista för att se integritetspolicyn för var och en av Osprey Europes reklampartner.

Tredje parters annonsservrar eller annonsnätverk använder teknik som cookies, JavaScript eller webbfyrar. Dessa används i deras respektive annonser och länkar som visas på Osprey Europe, och de skickas direkt till användarens webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta hur effektiva deras reklamkampanjer är och/eller för att anpassa reklaminnehållet du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Osprey Europe inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies, som används av tredjepartsannonsörer.

Tredje parters integritetspolicyer

Osprey Europes integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du läser respektive integritetspolicy för dessa tredjeparters annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan omfatta deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. Om du behöver mer detaljerad information om cookiehantering i specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

När kan vi lämna ut personuppgifter till andra?

 • När vi anlitar andra företag för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, till exempel för att behandla, skicka eller leverera beställningar, besvara kundernas frågor om produkter eller tjänster, skicka post och e-post, analysera data eller behandla kortbetalningar
 • Om du har godkänt att vi får göra det (inklusive om vi har sagt att vi vill dela dina uppgifter med andra likasinnade organisationer och du inte har angett att du inte vill att vi ska göra det)
 • Om vi får ett klagomål om innehåll som du har publicerat på eller överfört till eller från vår webbplats, om det krävs enligt lag, för att genomdriva eller tillämpa våra villkor, eller om vi anser att vi måste göra det för att skydda och försvara Ospreys, vår webbplats eller våra besökares rättigheter, egendom eller personliga säkerhet och för andra lagliga ändamål
 • Om vi slås ihop med en annan organisation för att bilda en ny enhet kan uppgifter överföras till den nya enheten
 • Vi kan offentliggöra samlad statistik om våra besökare och kunder och vår försäljning för att beskriva våra tjänster och vår verksamhet för potentiella partner, annonsörer och andra välrenommerade tredje parter och för andra lagliga ändamål, men denna statistik kommer inte att innehålla personligt identifierbar information

GDPR-dataskyddsrättigheter

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Alla användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en mindre avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar information som du anser vara ofullständig.
Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten att göra invändningar mot behandlingen – Du har rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför uppgifterna som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss

Information om barn

Något annat vi också prioriterar är att ge mer skydd åt barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktiviteter.

Osprey Europe samlar inte medvetet in personligt identifierbara uppgifter från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av uppgifter på vår webbplats rekommenderar vi å det starkaste att du kontaktar oss direkt. Vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådana uppgifter från våra register.